ALUEVAALIT 2022 KASKISTEN KAUPUNGISSA

ALUEVAALIT 2022 KASKISTEN KAUPUNGISSA

Vaalitoimitus
tapahtuu kaupungintalolla sunnuntaina 23.1.2022 klo 9.00-20.00.
Muista ottaa henkilöllisyyskortti mukaan.

Ennakkoäänestys
tapahtuu Kaskisten kaupungintalolla ajalla 12.1.-18.1.2022 seuraavasti:
        Klo:
ke 12.1.-pe 14.1.2022    14.00-19.00
la 15.1.-su 16.1.2022    11.00-16.00
ma 17.1.-ti 18.1.2022    14.00-19.00

Kotiäänestys
Henkilön, joka vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle, 
puh. 040 5577717 viim. 11.1.2022 ennen klo 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Vaalien ulkomainonta
Aluevaalien 2022 ulkomainonnan voi aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli keskiviikkona 5.1.2022.
Kaskisten kaupungin alueella ulkomainontapaikkoja pystytetään neljälle paikalle: torille, Kalatorille, Heinätorille ja Roopertinkadun ja Cneiffinpolun risteykseen.
Jokaista ehdolle asettajaa varten varataan yksi julistepaikka kutakin ulkomainontapaikkaa kohden, paikat ehdokaslistojen yhdistelmän mukaisesti vasemmalta oikealle. 
Vaalimainonta on kiellettyä muissa kunnan kiinteistöissä. Jos vaalimainos tai siihen liittyvä rakenne on luvattomasti asetettu sellaiselle paikalla, voi tekninen osasto määrätä sen heti poistettavaksi tai, jollei ilmoituksen asettajaa saada selville, poistaa sen. Päätös koskee myös kunnan omistamia tai kunnan hoidossa olevia siltoja, ylikulkusiltojen kaiteita, pysäkkikatoksia, liikennemerkkejä ja tievalaisinpylväitä.


Kaskisissa, 2.11.2021
KESKUSVAALILAUTAKUNTA 
Marie Grannas, sihteeri, puh. 040 5577717