Henkilökohtainen avustaja, varhaiskasvatus

Uuteen elokuussa 2020 valmistuvaan Päiväkoti Ankkuriin etsitään varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Päiväkoti Ankkuri on 60-paikkainen päiväkoti, ja se sijaitsee merellisessä ympäristössä, Kaskisten saarikaupungissa Pohjanmaan rannikolla.

Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi määräaikaisen henkilökohtaisen avustajan toimen Päiväkoti Ankkurissa. Toimi täytetään 1.8.2020-31.7.2021 kuitenkin korkeintaan siihen asti, kun tarve jatkuu tällä lapsella. Toimeen valitaan ensisijaisesti henkilö, jolla on toimeen soveltuva koulutus, kuten kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto. Palkkaus ja palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES: n mukaan (05VKA070). Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvit-tämisestä annettu lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/ 1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote, sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Koska toimi on kaksikielisessä Päiväkoti Ankkurissa, toimeen valitulta edellytetään seuraavaa kielitaitoa: yksi kotimainen kieli (suomi, ruotsi) äidinkielenä tai sitä vastaava kielitaito, toisen kotimaisen osalta tyydyttävä suullinen ja kirjallinen kielitaito. Määräaikaisuuden peruste: toimi perustuu yksilölliseen tarpeeseen, joka arvioidaan uudelleen 1.8.2021 mennessä.