KotiTV

Uusi ikäihmisten palvelu Koti TV myös Vaasaan ja Pohjanmaalle

Tänään julkistettu uusi, valtakunnallinen ikäihmisille suunnattu palvelu koti- ja kuntoutuskanava Koti TV otetaan käyttöön myös Vaasassa. Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoito on lähtemässä innolla mukaan palvelun pilottijaksoon, ja tarjoaa samalla palvelun koko Pohjanmaan käyttöön.

Pilottijakso alkaa 14.12.2020 ja päättyy 10.1.2021. Tämän jälkeen toiminta jatkuu yhteistyökumppaneiden kanssa 30.6.2021 saakka. Pilotin ensimmäisessä vaiheessa kerätään asiakaspalautteita ja 11.1.2021 lähtien tarjolla on myös ruotsinkielistä ohjelmaa.

– Tämä on ikäihmisten palvelu, jonka koen erittäin hyödylliseksi meillä Vaasassa ja koko Pohjanmaalla. Siksi haluamme tarjota koti- ja laitoshoidon puolesta tämän pilottiajan koko Pohjanmaan kuntien ikäihmisten ja ammattilaisten käyttöön, iloitsee koti- ja laitoshoidon johtaja Leif Holmlund.

Valtakunnallisen ohjelman ovat suunnitelleet ja tuottaneet vanhuskuntoutukseen erikoistuneet fysioterapeutit. Holmlund näkee tässä kuitenkin vahvasti myös paikallisen yhteistyön mahdollisuuden.

– Mielestäni tämä on yksi erittäin hyvä mahdollisuus vahvistaa Pohjanmaan kuntien ikäihmisten kanssa työskentelevien ammattilaisten välistä yhteistyötä, etenkin tulevaa Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymää ajatellen. Voimme tuoda esille omaa vahvaa ammattiosaamistamme ikäihmisten kuntoutuksen ja elämänlaadun edistämiseksi, vahvistaa Holmlund.

Myös palveluntuottaja Kuntapaikka HH Oy toivoo, että kanavaa voidaan jatkossa kehittää eteenpäin yhdessä kuntien vanhustyön toimijoiden kanssa.

Lisätietoja:

Koti- ja laitoshoidon johtaja Leif Holmlund, puh. 06 325 1644, 0400 737 332, leif.holmlund@vaasa.fi

https://kotitv.fi/

ARKILIIKUNTAA JA MUISTIKUNTOUTUSTA IKÄIHMISILLE – VIRIKKEITÄ OMALTA KANAVALTA TELEVISIOSTA

Joulukuun puolivälistä alkaen ikäihmisten päiväpalveluita on saatavilla television välityksellä, kun ikäihmisille arkivirikkeitä tarjoava Koti TV aloittaa toiminnan. Kanavan kautta tarjotaan liikunnallista etäkuntoutusta, virikkeellistä muistikuntoutusta sekä kulttuuria ja opetuksellista sisältöä arkeen.

Kaksi ensimmäistä viikkoa Koti TV -kanava näkyy koko Suomessa antenni-tv-talouksissa ja sen jälkeen niissä maakunnissa, jotka ovat kanavapalvelun tilanneet. Ohjelmaa tuotetaan alkuvaiheessa 2–3 tuntia joka arkipäivä.

IKÄIHMISET TAVOITETAAN PARHAITEN TELEVISION VÄLITYKSELLÄ

Ohjelmaa tuottavan Kuntopaikka HH Oy:n / Kuntoa Kansalle toimitusjohtaja Sami Hautaniemellä on laaja-alaista kokemusta hyvinvointi- ja liikuntapalveluista ja yrityksessä työskentelevällä tuottaja Timo Ylitalolla taas takana pitkä ura tv-tuottajana. Keväällä 2020 yritys alkoi tuottaa kunto-ohjelmia kuntien internetsivuille. Nopeasti kuitenkin havaittiin, etteivät sisällöt tavoittaneet ikäihmisiä riittävästi. Etenkin yli 75-vuotiaiden tavoittavuus jäi heikoksi.

  • Ymmärsimme, että televisio on ikäihmisille tuttu ja helppokäyttöinen kanava ja sen katsominen on päivittäistä. TV:n avulla ikäihmiset tavoitetaan tehokkaasti, taustoittaa toimitusjohtaja Sami Hautaniemi.

VIRIKETTÄ MIELELLE JA LIIKETTÄ KEHOLLE

Kanavan tavoitteena on tuoda ikäihmisten päivään mielekästä sisältöä, lisätä virikkeellistä toimintaa ja aktiivisuutta sekä auttaa arjen rytmityksessä, kuten muistamaan säännöllisen ruokailun tärkeys. Ohjelmistossa on toimintaa sekä keholle että mielelle – kotona tehtävää arkiliikuntaa ja Suomen historian luentosarjoja, jotka tuottavat Suomen kansallismuseo sekä Satakunnan museo. Kunto-ohjeita toistetaan viikoittain, jolloin liikesarjat tulevat tutuiksi, muisti vetreytyy ja saadaan paras mahdollinen vaikuttavuus ikäihmisen toimintakykyyn.

Palvelun sisältö on räätälöity sopimaan toimintakyvyltään eri tasoisille ikäihmisille – se tavoittaa sekä kotona asuvat että kotipalveluita hyödyntävät ja tehostetun palveluasumisen piirissä olevat ikääntyneet.

  • Sisältöjä tehdään ikääntymiseen erikoistuneiden asiantuntijoiden kanssa tiiviissä yhteistyössä, moniammatillisesti. Kanavan käynnistymisen jälkeen kerätään asiantuntijoiden ja ikäihmisten läheisten näkemyksiä sekä totta kai myös palvelun käyttäjien kokemuksia palvelun kehittämiseksi, kertoo tuottaja Timo Ylitalo Kuntopaikka HH Oy:stä.

IKÄIHMISTEN PÄIVÄPALVELUIDEN TARVE KASVAA – EIKÄ VAIN KORONAN TAKIA

Korona on vaikuttanut etäpalveluiden kysyntään, ikäihmisille kaivataan aktiviteettia koteihin. Sen lisäksi Suomen kansa vanhenee Euroopan nopeinta tahtia ja haasteena on saada ikäihmiset pysymään mahdollisimman pitkään toimintakykyisinä ja vireinä.

  • Pienilläkin asioilla on suuri merkitys terveydellisesti ja taloudellisesti. Ikäihmisen laitoshoito maksaa noin 50 000 euroa vuodessa. Mitä enemmän ja pidempään ihmiset voivat asua kotonaan, sen parempaa on heidän elämänlaatunsa ja sen pienempiä ovat yhteiskunnan kustannukset, Ylitalo muistuttaa.

Ohjelman taustalla on moniammatillista osaamista. Koti TV:n liikunnallisista harjoitteista sekä muistikuntoutuksen sisällön suunnittelusta, toteutuksesta ja ohjauksesta vastaa Suomen Fysiogeriatria Oy, jolla on lähes 40 vuoden kokemus senioreiden, ikäihmisten ja muistisairaiden fysioterapiasta ja kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta.

  • On erittäin tärkeää, että jokainen suomalainen saisi tasavertaisen ja matalan kynnyksen mahdollisuuden lihasvoiman, tasapainon ja liikkuvuuden harjoitteluun omassa kotonaan – säännöllisesti ja helposti. Koti TV:n aloitettua olemme askeleen lähempänä unelmaamme mahdollistaa jokaisen suomalaisen arvokas ja elinvoimainen ikääntyminen ja olemme innolla mukana kanavan kuntoutussisältöä kehittämässä, tähdentää Fysiogeriatrian toimitusjohtaja Katja Sohlberg.

LISÄTIETOJA

Kuntopaikka HH Oy / Kuntoa Kansalle                                                       Suomen Fysiogeriatria Oy

Toimitusjohtaja Sami Hautaniemi, 040 541 7006                                   Toimitusjohtaja Katja Sohlberg, 050 511 5050

 

Koti TV – arkiliikuntaa ja muistikuntoutusta ikäihmisille 
Koti TV tarjoaa ikäihmisille liikunnallista etäkuntoutusta, virikkeellistä muistikuntoutusta sekä kulttuuria ja opetuksellista sisältöä. Maksuton kanava tarjoaa lähetyksiä aluksi muutaman tunnin joka arkipäivä. Koti TV näkyy Digitan antenni-tv-verkossa 14.12.2020 alkaen kanavapaikalla 33 sekä DNAn kaapeli-tv-verkossa kanavapaikalla 99.