Kaskisten ja Närpiön kaupunkien kuntaliitosesiselvitys

Kuntalaistilaisuudet

Kaskisten ja Närpiön kuntaliitosselvitys valmistui keväällä. Selvityksen tuloksena syntyneeseen yhdistymissopimusehdotus on tässä alla liitteenä tiedoksenne.

Kaupunginvaltuusto päätti 8.7.2019, että kuntaliitoksesta järjestetään neuvoa-antava kansanäänestys Kaskisissa sunnuntaina 29.9.2019. Neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä on mahdollisuus kirjeäänestykseen. Kirjeäänestysasiakirjat toimitetaan äänioikeutetuille viimeistään 9.9.2019 ja ne pitää palauttaa viimeistään perjantaina 27.9.2019 klo 19 mennessä kaupungintalolle.

Kaupunki järjestää sitä ennen kuntalaisille kaksi kuntalaistilaisuutta, joissa kerrotaan Kaskisten tulevaisuuden mahdollisuuksista itsenäisenä kuntana tai osana uutta Närpiön kaupunkia 1.1.2021 alkaen. Kuntalaistilaisuudet pidetään Bladhin talon salissa to 22.8.2019 klo 18-20 ja to 29.8.2019 klo 18-20.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!