Kaskisten ja Närpiön kaupunkien kuntaliitosesiselvitys

Tällä sivulla tiedotetaan Kaskisten ja Närpiön kaupunkien kuntaliitosesiselvityksen vaiheista. Kaskisten kaupunginvaltuusto on 19.12.2017, § 264 tehnyt päätöksen kuntaliitosesiselvityksen aloittamisesta Närpiön kaupungin kanssa.

Kaskisten edustajina esiselvityksen johtoryhmässä toimivat: kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kari Häggblom, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Carl-Gustav Mangs, Erkki Nykänen, Mirja Högstrand, Lars Piira, Jukka Salo, kaupunginjohtaja Minna Nikander ja hallintopäällikkö Margit Kaseva.

LEHDISTÖTIEDOTE  21.2.2019                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Kuntaliitosneuvottelut etenevät

Kaskisten ja Närpiön kaupunkien kuntaliitosselvityksen yhteinen johtoryhmä kokoontui Närpiössä keskiviikkoiltana. Kokous oli järjestyksessä kymmenes.

- Kuntaliitosneuvottelut etenevät kokous kokoukselta ja työ jatkuu ripeään tahtiin kevään aikana. Tavoite on, että selvitys valmistuu ennen kesää, jotta kaupunkien valtuustot saavat kuntaliitossopimuksen käsiteltäväkseen, sanoo Närpiön kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mikaela Björklund.

Keskiviikon kokouksessa käsiteltiin muun muassa sivistys-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimien organisointia. Sivistystoimialalle ollaan suunnittelemassa yhteistä virkamiesosastoa, kun taas poliittinen ohjaus jaettaisiin kahdelle lautakunnalle.

Johtoryhmä käsitteli ensimmäistä kertaa yhteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä. Selvitysmies Göran Honga totesi, ettei hallituksen sote-uudistus vaikuta toteutuvan, ja että on epäselvää, miten sosiaali- ja terveydenhuolto tullaan tulevaisuudessa järjestämään.

Molempien kaupunkien edustajat painottivat hyvän kielitaidon merkitystä hoitoalalla. Kaskisista esitettiin myös olemassa olevia investointitarpeita. Esimerkiksi Kaskisten Mariakodin palveluasumisyksikkö sijaitsee n 30 vuotta vanhassa rakennuksessa.

- Tuleva hoidon tarve, asiakkaiden sijoittaminen hoitoisuusasteen mukaan, sekä pätevyystarpeet eri hoitoyksiköissä ovat esimerkkejä asioista, jotka on otettava huomioon yhteistä hoitoalaa suunniteltaessa, sanoo Kaskisten kaupunginhallituksen puheenjohtaja Carl-Gustav Mangs.

Yhteinen johtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran 6.3.2019 klo 17.00 Kaskisissa.

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mikaela Björklund, puh 050 358 4684

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Carl-Gustav Mangs, puh 040 50 23 446

Selvitysmies Göran Honga, puh 044 5939 168

 

Kaskisten ja Närpiön kaupunkien kuntaliitosselvityksessä sovittiin uudesta aikataulusta ja uuden kaupungin luottamushenkilöorganisaatiosta

Kaskisten ja Närpiön kuntaliitosselvityksen yhteisen johtoryhmän kokouksessa eilen Kaskisissa sovittiin, että kuntaliitosselvitystyötä jatketaan aina ensi vuoden puoliväliin. Viikolla 25 kuntaliitosesitys on molempien kaupunkien valtuustojen päätettävänä. Uudesta aikataulusta johtuen ja mikäli kuntaliitos toteutuu, aloittaa uusi kaupunki alkuperäisaikataulussa kaavailtua myöhemmin eli vuoden 2021 alussa.

Eilisessä kokouksessa (5.11.2018) sovittiin tulevan kaupungin luottamushenkilöorganisaatiosta seuraavaa: kaupunginvaltuusto vv. 2021-2025 olisi 35-jäseninen, kaupunginhallitus ja lautakunnat 13-jäsenisiä, paitsi tarkastuslautakunta, jossa olisi 5 jäsentä. Lautakuntien tehtävistä sovitaan yhdistymissopimuksessa tarkemmin.

Mikäli valtuustot päättävät yhdistymisestä kesäkuun puolivälissä, jatkaa yhdistymisen valmistelua 12-jäseninen yhdistymishallitus, johon kumpikin kaupunki nimeää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajan sekä neljä muuta edustajaa.

Ensi vuoden alussa yhteinen johtoryhmä kokoontuu tiuhaan käsittelemään yhteisen kaupungin palvelurakennetta toimiala kerrallaan. Seuraavan kerran kokoonnutaan 9.1.2019 klo 17.00 Närpiössä.

Lisätietoja: Kuntaliitosselvittäjä, sairaalaneuvos Göran Honga, puh. 044-593 9168.
Kaupunginjohtaja Hans-Erik Lindqvist, puh. 050 581 1760, etunimi.sukunimi@narpes.fi
Kaupunginjohtaja Minna Nikander, puh. 0400 868 780, etunimi.sukunimi@kaskinen.fi

Kaskisten ja Närpiön kaupunkien kuntaliitosselvityksen toinen vaihe käynnistyi

Kaskisten ja Närpiön kuntaliitosselvityksen toinen vaihe käynnistyi kaupunkien yhteisen johtoryhmän kokouksella 18.9.2018 Kaskisten kaupungintalolla. Yhteinen johtoryhmä toimii kuntaliitosselvityksen ohjausryhmänä. Johtoryhmä kokoontuu jatkossa vuorotellen Kaskisissa ja Närpiössä.

Kuntaliitosselvittäjänä jatkaa sairaalaneuvos Göran Honga. Honga esitteli eilisessä kokouksessa kuntaliitosselvityksen toisen vaiheen organisointi- ja aikataulumallin. Palvelurakenneselvitystä valmistelevat eri sektorien johtavat viranhaltijat. Selvityksen on tarkoitus valmistua joulukuun alkuun mennessä ja kummankin kaupungin valtuusto päättää kuntaliitoksesta sovitun aikataulun mukaisesti viimeistään ensi vuoden maaliskuussa. Mikäli kuntaliitos toteutuu, uusi kaupunki aloittaa 1.1.2020.

Yhteinen johtoryhmä keskusteli ensimmäisessä kokouksessaan mm. yhteisen uuden kaupungin henkilöstöpoliittisista linjauksista. Yhteinen tahtotila on, että henkilöstölle taataan viiden vuoden työsuhdeturva ja että henkilöstölle asetettava kielitaitovaatimus ei kohdentuisi nyt jo virassa tai toimessa oleviin. Uuden kaupungin henkilöstöpoliittisia linjauksia valmistelemaan päätettiin asettaa yhteinen henkilöstöryhmä, joka koostuu työntekijöitä edustavien ammattiliittojen sekä työnantajapuolen edustajista.

Kuntaliitosselvityksen aikana tullaan järjestämään kuntalaisten kuulemistilaisuuksia molemmissa kaupungeissa. Kuntaliitosselvityksen etenemisestä tiedotetaan molempien kaupunkien kotisivuilla.

Yhteinen johtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran 15.10.2018 klo 17.00 Närpiössä.

Kuntalaisinfo

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus kuntalaisille kuntaliitoksen esiselvityksestä 11.6. klo 18 Bladhin talolla

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan Kaskisten ja Närpiön kuntaliitosesiselvityksestä.

Paikalla selvitysmies Göran Honga, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kari Häggblom ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Carl-Gustav Mangs sekä kaupungin johtoryhmän jäseniä.

Kahvitarjoilua!

Lehdistötiedote 14.2.2018:

Göran Honga selvittämään Kaskisten ja Närpiön yhdistymismahdollisuuksia

Sairaalaneuvos Göran Honga on valittu riippumattomaksi selvittäjäksi Kaskisten ja Närpiön kuntaliitoksen selvitykseen.

Selvittäjän tehtäviin kuuluu avustaa eri tavoin kaupunkien yhteistä johtoryhmää ja valmistelutyöryhmiä prosessin aikana. Selvitysmies osallistuu mm. moderaattorina kokouksiin ja kokoaa raportit jatkotyön pohjaksi.

- Göran Honga oli yhteisen johtoryhmämme ensimmäinen vaihtoehtoehto selvittäjäksi. Olemmekin sekä Kaskisissa että Närpiössä erittäin tyytyväisiä, että hän hyväksyi tarjoamamme toimeksiannon selvittäjän tehtävään, kertoo Kaskisten kaupunginjohtaja Minna Nikander.

Honga on emeritus kaupunginjohtaja, emeritus sairaanhoitopiirin johtaja ja entinen kuntauudistuksen valtiollinen selvitysmies.

- Pitkällä ja monipuolisella kokemuksellaan niin erilaisista selvityksistä kuin tehtävistä julkisella sektorilla on Göran Honga erityisen sopiva tehtävään. Mielestämme hän pystyy suuresti myötävaikuttamaan rakentavan ja asiallisen selvityksen toteuttamisessa, toteaa Närpiön kaupunginjohtaja Hans-Erik Lindqvist.

Göran Honga kiittää Kaskisten poliittista johtoa kaukonäköisyydestä ja siitä, että he ovat valmiita tekemään selvityksen. Honga antaa kiitosta myös närpiöläisille päättäjille, jotka suhtautuvat myötämielisesti selvityksen toteuttamiseen.

- Aluksi työssä keskitytään nykytilan kartoittamiseen yhdessä valmistelutyöryhmien kanssa. Työssä esille nousevat faktat voivat toimia pohjana myöhemmin käytäville poliittisille keskusteluille. Odotan osallistumista selvitykseen yhteistyössä molempien kaupunkien luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja asukkaiden kanssa, kertoo Göran Honga.

Göran Honga aloittaa selvittäjän tehtävässä välittömästi.

Kaskisten ja Närpiön kaupunkienkuntaliitosesiselvitys käynnistyi

Kaskisten ja Närpiön kuntaliitosesiselvitys käynnistyi kaupunkien yhteisen johtoryhmän kokouksella 30.1.2018 Kaskisten kaupungintalolla. Johtoryhmän Kaskisten kokousten puheenjohtajaksi valittiin Kaskisten kaupunginhallituksen puheenjohtaja Carl-Gustav Mangs ja sihteeriksi hallintopäällikkö Margit Kaseva. Johtoryhmän Närpiön kokousten puheenjohtajaksi valittiin Närpiön kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mikaela Björklund ja sihteeriksi hallintojohtaja Björn Häggblom. Yhteinen johtoryhmä kokoontuu vuorotellen Kaskisissa ja Närpiössä.

Yhteinen johtoryhmä totesi ensimmäisessä kokouksessaan, että nyt aloitettu kuntaliitosesiselvitys pohjautuu Kaskisten ja Närpiön vilpittömään ja avoimeen tahtotilaan, josta on hyvä jatkaa selvitystyötä eteenpäin. Johtoryhmä päätti asettaa neljä pääosin viranhaltijoista koostuvaa yhteistä työryhmää kuntaliitosesiselvityksen valmisteluun. Valmistelutyöryhmät ovat seuraavat: hallinto-, talous-, henkilöstö- ja konsernityöryhmä; sosiaali- ja terveyspalvelutyöryhmä; sivistys- ja koulutustyöryhmä sekö teknisten palvelujen työryhmä. Valmistelutyöryhmien jäsenet nimeää kummankin kaupungin kaupunginhallitus seuraavassa kokouksessaan. Ryhmät laativat esiselvitysprosessin aikana toiminnastaan väliraportin sekä loppuraportin. Valmistelutyöryhmien työhön osallistuu tarvittaessa myös muita asiantuntijoita.

Yhteinen johtoryhmä toimii kuntaliitosesiselvityksen ohjausryhmänä. Kuntaliitosesiselvitystä vetämään palkataan ulkopuolinen selvittäjä, jonka tehtävänä on laatia koko kuntaliitosesiselvityksestä loppuraportti kaupunkien käyttöön. Kuntaliitosesiselvityksen arvioidaan kestävän kokonaisuudessaan noin vuoden.

Kuntaliitosesiselvityksen aikana tullaan järjestämään kuntatilaisuuksia molemmissa kaupungeissa. Kuntaliitosesiselvityksen etenemisestä tiedotetaan molempien kaupunkien kotisivuilla.

Yhteinen johtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran ystävänpäivänä 14.2.2018 klo 18.00 Närpiössä.

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Minna Nikander, puh. 0400 868780, etunimi.sukunimi@kaskinen.fi
Kaupunginjohtaja Hans-Erik Lindqvist, puh. 050 581 1760, etunimi.sukunimi@narpes.fi