Kuntoporrashanke Kaskisiin

Hyvät kaskislaiset asukkaat, yhdistykset ja yritykset,

Kaskisten Sivistyslautakunnan vapaa aika- jaosto on päättänyt hakea erityisavustusta kuntoportaiden rakentamiseksi Myllykalliolle. Kuntalaisaloitteen kuntoportaiden rakentamiseksi Kaskisiin on tehnyt Unto Nisula. Meillä on mahdollisuus saada 50% rahoitus hankkeen kokonaiskustannuksista. Toinen 50% voidaan kattaa virkamiesten omana työnä, materiaalilahjoituksilla sekä talkootyöllä. Mitä enemmän talkoolupauksia ja lahjoituksia saamme kokoon ennen hankehakemuksen määräaikaa 30.11.2020, sitä suurempaa hankesummaa voimme rahoittajalta hakea.

Tällä kyselyllä tiedustelemme kuntalaisten, yhdistysten ja yritysten halukkuutta olla mukana toteuttamassa kuntoportaita kaikkien kaskislaisten ja kaskisissa vierailevien liikkujien iloksi. Jos saamme oman rahoituksen osuuden kokoon, ja hankkeelle myönnetään rahoitus, toteutus alkaa aikaisintaan kesällä 2021. Kuntoportaita suunnitellaan rinteeseen, joka on Kalarannan jälkeen, myllyn takana, korkeimman kallionharjanteen kohtaan, Kaskisten salmen suuntaan. Korkeimpaan kohtaan rakennetaan pieni näköalatasanne.

Talkootyötä voi olla Myllyniemen ranta-alueiden raivaus, - ja siistimistyö, rakennustyö tai osallistuminen suunnittelutyöhön ja ideointiin. Osallistua voi myös talkooväen muonittamiseen ja talkootyön koordinointiin. Kaikki apu ja tuki otetaan ilolla vastaan.
Yrityslahjoituksia voivat olla rahallinen tuki, rakennusmateriaalit tai ammattiosaaminen ja vaikkapa ruokatarpeet talkoolaisille.

Kaikki hankkeeseen osallistuneet huomioidaan hankkeen viestinnässä, ja kuntoportaiden yhteyteen tulevassa infotaulussa, niin yritykset, yhdistykset kuin yksittäiset talkoolaiset, mikäli näin haluavat.

Kyselyyn>>