Kuntoporrashanke toteutuu – tule mukaan!

 

ELY-keskus on myöntänyt Kaskisten kaupungille 11 000€ kuntoportaiden rakentamiseen, joka vastaa 50% hankkeen 22 000€ kokonaiskustannuksista. Toinen 50% voidaan kattaa virkamiesten omana työnä, raha- ja materiaalituella sekä talkootyöllä. Hanketta ovat tähän mennessä mukana rahoittamassa KAS-telineet OY, Kaskisten yrittäjät RY Kaskö företagare, Kaskisten Koti ja Koulu RY, Kaskisten Perussuomalaiset RY, Oy Alekser Ab ja  Firma Ann-Catrine Dahlbo. Kuntoportaat tullaan rakentamaan Myllykallion korkeimmasta kohdasta Urheilukentän suuntaan kesän 2021 aikana.

Tällä kyselyllä tiedustelemme kaupunkilaisten, yhdistysten ja yritysten halukkuutta olla mukana toteuttamassa kuntoportaita kaikkien kaskislaisten ja kaskisissa vierailevien liikkujien iloksi. Omarahoitusosuuden osuuteen toivotaan vielä yhteensä 2000€ verran osallistumista.

Kaikki hankkeeseen osallistuneet huomioidaan hankkeen viestinnässä, ja kuntoportaiden yhteyteen tulevassa infotaulussa, niin yritykset, yhdistykset kuin yksittäiset talkoolaiset, mikäli näin haluavat.

Haluatko kantaa kortesi kekoon? Voit ilmoittautua täällä:

https://link.webropol.com/s/kuntoporras-motionstrappa