Kysely liikuntapalveluista kaskislaisille

Osana kirjaston demokratiahanketta haluamme kartoittaa kuntalaisten kokemuksia ja kehitysehdotuksia kaupungin liikuntapalveluiden käytöstä. Kyselyssä on mahdollisuus antaa palautetta jo tarjotuista palveluista ja liikuntapaikoista, esittää toiveita niiden kehittämiseksi sekä toivoa uusia palveluita.

https://link.webropolsurveys.com/S/74C8FD2FA925E057

Survey about the sports services in Kaskinen

As a part of the library’s democracy project we wish to chart the local residents’ experiences using the town’s sports spaces and areas and suggestions for improvement of them. With this survey You can give feedback on the sports services that are already avalable in Kaskinen, make suggestions on improvements and wish for new services.

https://link.webropolsurveys.com/S/74C8FD2FA925E057