Lääkärin virka / Tjänst som läkare

Tule idylliseen, merelliseen Kaskisten kaupunkiin! www.kaskinen.fi Kaskisten kaupunki julistaa haettavaksi lääkärin viran Kaskisten terveyskeskuksessa Lääkäri toimii kaupungin terveysjohtajana ja tehtäviin kuuluu lääkärinvastaanotto Kaskisten terveyskeskuksessa virka-aikana, terveyskeskuksen toiminnan johtaminen ja kehittäminen kokonaisuutena sekä eri yksiköiden välisen yhteistoiminnan edistäminen. Lääkäri/terveysjohtaja vastaa tehostetun palveluasumisen yksikön, hammashuollon, kotihoidon ja Kaskisten terveyskeskuksen avohuollon vastaanoton lääkinnällisestä johtamisesta ja kehittämisestä. Tehtävä edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädettyä laillistusta tai lupaa toimia lääkärin tehtävissä, valmiutta itsenäiseen toimintaan sekä hyvää yhteistyökykyä. Hakijalta edellytetään suomen- ja ruotsinkielen hyvää hallintaa. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa. Koeaika 6 kk. Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja, Kaskisten kaupunki, puh. 0400-868 780. Hakemukset työ- ja opintotodistuksineen Kuntarekryn kautta.