LÄNSIRANNIKON YMPÄRISTÖYKSIKKÖ TIEDOTTAA

Länsirannikon ympäristöyksikkö tiedottaa, että Teuvalla annettu keittokehotus eivät koske Kaskisten kaupunkia tai osaa Närpiön kaupungin aluetta. Keittokehotus koskee ainoastaan Teuvan kunnan vesihuoltolaitoksen Mannilanmäen jakeluelueen vesi, katso Teuvan kunnan julkaisema kartta.

 

Kauhajoelta toimitettu vesi, jota jaetaan Kaskisiin ja osaan Närpiötä, on mikrobiologisesti puhdas. Länsirannikon ympäristöyksikkö ottaa säännöllisesti vesinäytteitä Kauhajokivedestä. Näytteenotossa 12.12.2018 todettiin, että tulokset olivat hyviä.  Vedenlaatu on myös ollut hyvä niissä näytteissä, jotka Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on ottanut Kauhajokivedestä.

 

Länsirannikon ympäristöyksikkö seuraa tilannetta ja informoi, mikäli tilanne muuttuu.

 

Yhteystiedot

Vt. Ympäristö- ja terveydensuojelupäällikkö Tommy Stenlund

Puh 044 727 1284

tommy.stenlund@korsholm.fi