Neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys

Neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys

Neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys Kaskisten ja Närpiön kaupunkien välisestä kuntaliitoksesta toimitetaan sunnuntaina 29.9.2019.

Äänioikeutetut kaskislaiset saavan kansanäänestyksessä ottaa kantaa seuraavaan kysymykseen:

”Hyväksytkö Kaskisten ja Närpiön kaupunkien välisen kuntaliitoksen yhdistymissopimusehdotuksen ja sen liitteiden mukaisesti?”

Yhdistymissopimus ja sen liitteet on lähetetty kotitalouksille aikaisemmin ja ne löytyvät Kaskisten kaupungin kotisivuilta kunta ja hallinto/päätöksenteko välilehdeltä.

Äänioikeus

Äänioikeutettu kunnallisessa kansanäänestyksessä on jokainen Suomen taikka muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Norjan tai Islannin kansalainen, joka täyttää 18 vuotta viimeistään 29.9.2019 ja jonka kotikunta oli Kaskinen 9.8.2019. Äänioikeutettuja ovat myös muut Kaskisissa asuvat ulkomaalaiset, joilla on ollut kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan.

Tarvitset henkilöllisyystodistuksen

Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Ota mukaasi äänestyspaikalle esimerkiksi ajokortti, passi tai poliisin myöntämä henkilökortti.

Äänestyspäivä ja –paikka

Äänestyspaikka äänestyspäivänä on kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 34. Äänestyspaikka on auki klo 9.00-20.00.

Kirjeäänestys

Kunnallisessa kansanäänestyksessä ei järjestetä ennakkoäänestystä kuten yleisissä vaaleissa, eikä kotiäänestystä tai laitosäänestystä. Sen sijaan järjestetään kirjeäänestys.

Kaikille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa, on lähetetty ilmoitus äänioikeudesta sekä kirjeäänestysasiakirjat.

Äänioikeutetut, jotka eivät ole saaneet kirjeäänestysasiakirjoja 9.9.2019 mennessä, voivat hakea ne Kaskisten kaupungintalon kansliasta, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen, arkisin klo 9-15 (11.30-12.15 suljettu).

Kirjeäänestyksen lähetekuori on postitettava niin, että se on perillä kunnan keskusvaalilautakunnassa viimeistään perjantaina 27.9. klo 19. Voit myös toimittaa lähetekuoren kaupungin kansliaan, viimeistään perjantaina 27.9. klo 19.

Kysyttävää

Jos sinulla on kysyttävää neuvoa-antavasta kunnallisesta kansanäänestyksestä, ota yhteyttä Kaskisten kaupungin keskusvaalilautakuntaan, puh. 040-8617251.