Nuoriso- ja liikuntakoordinaattori

Sivistyslautakunta julistaa julkisesti haettavaksi nuoriso- ja liikuntakoordinaattorin toimen 13.12. 2021 alkaen. Tehtävä edellyttää soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa, vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa tai ammatillista perustutkintoa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES mukaan, ja palkkaus KVTES 02VAP050 mukaisesti. Toimessa noudatetaan yleistyöaikaa, ja koeajan pituus on 6kk. Koska toimi on kaksikielisessä kaupungissa, toimeen valitulta edellytetään seuraavaa kielitaitoa: yksi kotimainen kieli (suomi, ruotsi) äidinkielenä tai sitä vastaava kielitaito, toisen kotimaisen osalta hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito.

Valitun tulee ennen toimeen vastaanottamista esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (502/2002) mukainen rikostaustaote, sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.