Päiväkodin sijaisuus

Tarjoamme eripituisia sijaisuuksia kaksikielisessä Päiväkoti Ankkurissa. Päivähoidon hakijoilta edellytämme 18 vuoden ikää sekä alalle soveltuvaa koulutusta tai alan opintoja tai aiempaa kokemusta. Toivomme sinun olevan reipas, lapsista pitävä ja toimeen tarttuva vastuuntuntoinen aikuinen. Päiväkoti Ankkurissa on äidinkieleltään sekä suomen- että ruotsinkielisiä lapsia, ja katsomme sen eduksi, että voit ohjata lapsia myös toisella kotimaisella kielellä. Mikäli olet kiinnostunut sijaisuuksistamme, rekisteröidy sijaisrekisteriimme täyttämällä hakemus alla olevan linkin (hae työpaikkaa) kautta. Tullessasi haastatteluun ota mukaan henkilötodistus sekä alkuperäiset työ- ja tutkintotodistukset. Opiskelijoilla tulee olla opintorekisteriote suoritetuista opinnoista. Hakijan on esitettävä myös lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen voimassa oleva rikosrekisteriote.