PERUSTURVAJOHTAJA

PERUSTURVAJOHTAJA
Kaskisten kaupungin hallintosäännön 36 §:n mukaan perusturvaosastoa johtaa perusturvajohtaja. Osastonjohtaja vastaa osastonsa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja perusturvalautakunnan alaisuudessa. Perusturvajohtaja toimii perusturvalautakunnan esittelijänä ja kaupungin johtoryhmän jäsenenä.
Kaupungin hallintosäännön 37 §:n mukaan perusturvajohtajan tehtäviin kuuluvat myös lastenvalvojan tehtävät.

Perusturvaosastoon kuuluvat seuraavat tulosalueet: perusturvan hallinto, sosiaali- ja terveyspalvelut, vanhusten palvelut.

Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Sosiaalityöntekijän pätevyys katsotaan eduksi.
Tärkeänä ominaisuutena pidämme innostavaa ja kehittävää johtamisotetta, yhteistyökykyä sekä vuorovaikutustaitoja. Valittavalta perusturvajohtajalta odotamme johtamiskokemusta, strategista suunnittelukykyä, toimintatapojen uudistamista ja taloudellista ajattelukykyä.
Hakijalta edellytetään suomen- ja ruotsinkielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa.

Virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on 6 kk.

Kaupunginhallitukselle osoitetut hakemukset toimitetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta.

Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Minna Nikander ja perusturvalautakunnan puheenjohtaja Tero Honkonen.