PYSÄKÖINTI JÄRJESTELYT URHEILUHALLILLE TULEVA LIIKENNE

Kaikki liikenne urheiluhalliin Närpiön tien kautta. Parkkipaikat koulun teknisenluokan rakennuksen takana.

KOULUN PIHALLE PYSÄKÖINTI EHDOTTAMASTI KIELLETTY.

Sivistysosasto