Sälgrundin luotsiaseman vuokraus matkailutoimintaan, hakuaika pidennetty 

Sälgrundin luotsiaseman vuokraus matkailutoimintaan 
Sälgrundin luotsiaseman tilat ovat olleet matkailukäytössä vuodesta 2005 lähtien, ensin kaupungin omana toimintana ja vuodesta 2013 lähtien on toiminnasta vastannut Oy Kaskinen Sea-Charter Ab, joka on vuokrannut tilat Kaskisten kaupungilta. Yritys on harjoittanut luotsiasemalla majoitus- ja ravitsemustoimintaa. Tämä vuokrasopimus päättyy 30.11.2021. Luotsiaseman päärakennuksessa on yöpymismahdollisuudet 30 henkilölle ja erillisessä ulkorakennuksessa 12 henkilölle. Alueella on erillinen tilava saunarakennus sekä muita ulkorakennuksia mm. varastointia varten. Laxhamn, luotsiaseman satama laitureineen sijaitsee n. 800 metrin etäisyydellä luotsiasemarakennuksesta. Satamasta luotsiasemalle johtaa esim. mönkijällä ajettava polku.  Luotsiasema sijaitsee Kaskisten edustalla Sälgrundin saarella luonnonkauniilla alueella, joka on kaupungin yleistä virkistysaluetta. Saarelle ei ole maayhteyttä. Saaren eteläkärki on Natura aluetta ja rauhoitettu lintujen pesimisaikaan. Luotsiaseman alue kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY). Sälgrundin luotsiasema on saavuttanut suuren suosion erityisesti luonto- ja majakkamatkailijoiden parissa. Tiloja varataan myös erilaisiin perhetapahtumiin ja yhdistysten ja yritysten tilaisuuksiin ja tyky-päiviin. Majoittujien ja käyttäjien määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosien aikana. Vuokrasopimuksen päättymisen johdosta etsitään luotsiasemalle uutta yrittäjää, jolle tilat vuokrataan matkailutoimintaan. Kaupunginhallitus tarjoaa Sälgrundin luotsiaseman tiloja vuokralle matkailutoimintaa varten. Vuokrausehdoista neuvotellaan sopimusneuvottelujen yhteydessä. Tavoitteena on löytää yrittäjä, joka huolehtii Sälgrundin matkailutoiminnasta kokonaisvaltaisesti. Hakijoilta pyydetään tarjouksen yhteydessä suunnitelma koskien luotsiaseman toimintaa ja palvelu- kokonaisuutta. Yrittäjää valittaessa kiinnitetään erityistä huomiota matkailualan kokemukseen ja yrittäjän esittämään toimintasuunnitelmaan sekä yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. 
Lisätietoja, talousjohtaja Esa Högnäsbacka, 040 6850897.
Hakemukset viimeistään 31.1.2022 osoitteeseen info@kaskinen.fi tai Kaskisten kaupunki, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen.