Sosiaalityöntekijä

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies Katarina Norrgård

Tavoitettavissa ma - pe klo 8 - 14
Puh. 040 507 9303
S-posti: katarina.norrgard@vaasa.fi  

Postiosoite:
Vaasan kaupunki/ Sosiaaliasiamies
PL 241
65101 Vaasa

Käyntiosoite:
Ruutikellarintie 4
65100 Vaasa 

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 24 § mukaan kunnalla on oltava sosiaaliasiamies, jonka tehtävänä on sosiaalihuollon asiakkaiden avustaminen heidän oikeuksiaan koskevissa asioissa.

Lain mukaan sosiaaliasiamiehen tehtäviin kuuluu:

     1. Neuvoa asiakasta tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
     2. Avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä kohtelustaan sosiaalihuollossa, lain 23 §:n 1 mom mukaan
     3. Tiedottaa asiakkaan oikeuksista
     4. Toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
     5. Seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehittymistä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle

Kaupunkilaisen näkökulmasta katsottuna sosiaaliasiamies on lähinnä neuvonantaja. Sosiaaliasiamies voi avustaa asiakkaita esimerkiksi selvittämällä lainsäädännön sisältöä, kertoa viranomaisten käytännöstä, ohjaamalla asiakkaan oikealle viranomaiselle tietyssä asiassa ja neuvomalla miten päätökseen haetaan muutosta. Sosiaaliasiamiehellä ei ole oikeutta tehdä käytännön ratkaisuja, joten sosiaaliasiamies ei voi muuttaa sosiaalityöntekijän päätöstä.