Velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvontaa annetaan yksityishenkilöille sekä yksityisille elinkeinon- tai ammatinharjoittajille elinkeinotoimintaan liittyvien velkojen osalta.

Talous- ja velkaneuvonta auttaa sinua oman talouden suunnittelussa ja neuvoo velkojen hoidossa.

Saat apua velkatilanteesi selvittämiseen ja tietoa erilaisista velkojen järjestelymahdollisuuksista. Talous- ja velkaneuvojat avustavat sinua sovintoratkaisun tekemisessä velkojien kanssa.

Talous- ja velkaneuvojat auttavat yksityishenkilön velkajärjestelyyn liittyvien asioiden hoitamisessa, kuten velkajärjestelyn hakemisessa käräjäoikeudelta ja yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa edellytettyjen selvitysten ja asiakirjojen laatimisessa.

Lisäksi saat neuvoja maksuohjelman noudattamisessa ja muuttamisessa sekä velkajärjestelylain mukaisen lisäsuoritusvelvollisuuden selvittämisessä.

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

https://oikeus.fi/oikeusapu/keski-pohjanmaanjapohjanmaanoikeusaputoimist...