Velkaneuvonta

Laki talous- ja velkaneuvonnasta astui voimaan 1.9.2000. Lääninhallitus vastaa siitä, että talous- ja velkaneuvontaa on riittävästi saatavissa läänin alueella.

Pohjanmaalla neuvonta on järjestetty siten, että Vaasan seutu muodostaa oman alueensa ja Pietarsaaren seutu oman. Vaasan seudulla on kaksi neuvojaa ja Pietarsaaren seudulla yksi.
Kaskinen ostaa velkaneuvontapalvelut Vaasan kaupungilta.

Velkaneuvontaan kannattaa ottaa yhteyttä, jos velkataakka tuntuu ylipääsemättömältä, ulosottoon menee suurin osa palkasta tai jos muuten tarvitsee neuvoja velkojen hoitamisessa.

Velkaneuvonta on asiakkaalle maksutonta.

Vastaanotto Kaskisissa kerran kuukaudessa ajanvarauksella, puh. 06-325 3516,
06- 325 3515.

Vaasan kaupunki
Talous- ja velkaneuvonta
PL 3
65101 Vaasa
Puh. 06-325 3516, telefax 06-325 3517