Kotihoito

Kotihoito

Kotihoitotoimisto
Kirkkokatu 36 
64260 Kaskinen

Vastaava hoitaja, puh. 040-504 2534
Laskutus, puh.  045-129 5912
email: etunimi.sukunimi@kaskinen.fi

Henkilökunta:
5,5 lähihoitajan tointa ja vastaava hoitaja. Lisäksi kotihoitoon kuuluu kotisairaanhoitajan kotikäynnit tarpeen mukaan.
Teemme tiivistä yhteistyötä Mariakodin henkilökunnan kanssa.

Toiminta:
Kotihoidolla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä avustamista. Kotihoitoa annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, sairauden, rasittuneisuuden tms. syyn perusteella. Kaikille kotihoidon asiakkaille laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma.

Vanhustyössä kotihoidon tarkoitus on tukea omassa kodissa asumista mahdollisimman pitkään. Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan kunkin yksilölliset voimavarat huomioiden ja puutteita tukien. Kotihoidon työtehtävät kohdistuvat arkipäivän tilanteisiin kuten:

 • henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen
 • asuinympäristön siisteyden ylläpito
 • terveellisen ravinnon ja nesteen saannin turvaaminen
 • lääkehuolto ja lääkityksen vaikutusten seuranta
 • asiointiapu ja kauppa-asioiden hoito
 • henkilökohtainen kuntoutus ja ulkoiluttaminen
 • haavanhoidot kotisairaanhoidon ohjeistuksen mukaan

Kotihoidon toimenkuvaan ei kuulu:

 • viikkosiivoukset, ikkunoiden pesut yms.
 • asiakkaiden kuljettaminen
 • lemmikkieläinten hoito / ulkoilutus
 • asiakkaan vieraiden hoito

Maksut:

 • Tilapäinen kotihoito 12,00 €/käynti 
 • Säännöllinen kotihoito, johon sisältyy myös kotisairaanhoidon käynnit = yli 10 h/kk

Maksu määräytyy kotihoitokäyntien ja asiakkaan bruttotulojen mukaan.