Omaishoito ja omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki

Sosiaali- ja vanhuspalvelun vastaava hoitaja Anne Kotiranta, p. 040-504 2534, etunimi.sukunimi@kaskinen.fi

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja / tai palveluja. Omaishoidon tuen tavoitteena on mahdollistaa yksilöllinen hoito ja kotona asuminen silloin kun ympärivuorokautinen sairaala- tai laitoshoito ei ole tarpeen.

Omaishoidon tukea varten tehdään kotikäynti ja kartoitetaan tilanne arviointimittaristoa apuna käyttäen. Omaishoidon tukea varten tarvitaan myös lääkärinlausunto.

Hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon vaativuuden perusteella ja se tarkistetaan määräajoin. Omaishoitaja on työsuhteessa kuntaan ja tulo on verotettavaa ansiotuloa hoitajalle.