Lapsi- ja perhetyö

Ottolapsineuvonta

Perusturvajohtaja,  puh. 0400-744 306

Ottolasta haluavan perheen tulee ottaa yhteyttä kotikuntansa sosiaaliviranomaiseen tai Pelastakaa Lapset ry:n ottolapsitoimistoon saadakseen ottolapsineuvontaa. Vasta ottolapsineuvonnassa saadun valmennuksen ja arvioinnin jälkeen perheeseen voidaan sijoittaa ottolapsi. Ottolapsineuvonnan antaminen kestää vähintään 6 kk, jonka aikana selvitetään vanhempien mahdollisuudet toimia lapsen vanhempina. Kotiselvitys tehdään neuvontavaiheen lopuksi.

Henkilötutkinta

Sosiaalityöntekijä, puh. 045-1321 593

Kihlakunnanviraston syyttäjätoimisto pyytää sosiaalivirastoa tekemään henkilötutkinnan alle 21-vuotiaasta rikokseen syyllistyneestä nuoresta henkilöstä silloin, jos teosta voi olla seurauksena jokin muu kuin sakkorangaistus. Henkilötutkinnan tavoitteena on tuoda esille lieventävät asianhaarat, joilla saattaa olla merkitystä oikeuden määrätessä teosta rangaistusta.

Isyyden selvittäminen

Perusturvajohtaja,  puh. 0400-744 306

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys voidaan vahvistaa isyyden tunnustamisen tai oikeudenkäynnin avulla. Mies voi tunnustaa isyytensä lastenvalvojan lapsen syntymän jälkeen. Isyyden selvittämisestä ja tunnustamisen vastaanottamisesta huolehtii äidin kotikunnan lastenvalvoja. Äidille varataan tilaisuus tulla kuulluksi tunnustamisen johdosta. Molempien vanhempien käynti lastenvalvojan luona on välttämätöntä.