Lastenneuvola

Lastenneuvola

Lastenneuvolatyön lähtökohtana on koko perheen terveys. Päämääränä on seurata lapsen psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista kehitystä, ehkäistä sairauksia ja löytää ne ajoissa seuraavin keinoin:

  • Säännölliset terveystarkastukset
  • Rohkaiseminen terveelliseen elämäntapaan – ravinto, uni, liikunta
  • Tukea vanhemmuutta
  • Seurata psykomotorista-, sekä puheen kehitystä
  • Rokotukset valtakunnallisen ohjelman mukaan
  • Yhteistyö päivähoidon, ehkäisevän lastensuojelun ja kotihoidon kanssa, sekä
    K5-perhepalvelukeskuksen kanssa, esimerkiksi äitiysneuvola ja psykologipalvelut.

Närpiön äitiysneuvolasta tehdään kotikäynti vastasyntyneen lapsen luona, jonka jälkeen hoitovastuu siirtyy Kaskisten lastenneuvolaan. Terveydenhoitaja tulee kotiin tekemään vastasyntyneelle terveystarkastuksen. Sen jälkeen tapaamiset terveydenhoitajan luona n. kerran kuussa, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta. Sen jälkeen tarkastuksia kerran vuodessa kunnes lapsi täyttää 6 vuotta. Lääkäritarkastukset tehdään ennen 8 viikon ikää, 4 kk, 8 kk, 18 kk ja 4 vuoden iässä.

Neuvolakäyntien lukumäärä voi vaihdella riippuen lapsen ja perheen yksilöllisistä tarpeista.

Kouluterveydenhuollon informaatio löytyy Kaskisten kaupungin sivulta kohdasta Sivistys- ja vapaa-ajan palvelut.