Lastensuojelu

Lastensuojelu ja elatusasiat

Lastensuojelu perustuu lastensuojelulakiin ja sen tehtävänä on turvata lasten oikeudet, esim. lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen, erityiseen suojeluun ja huolenpitoon, lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti.

Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin ja tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa. Tavoitteena on tukea perhettä lapsen omassa kasvuympäristössä. Silloin, kun lapsen elämänolosuhteet jostain syystä vaarantuvat, on lapselle taattava mahdollisimman hyvä hoito kodin ulkopuolella.

Lastenvalvoja hoitaa isyyden selvittämiseen ja tunnustamiseen liittyviä asioita, sekä vahvistaa lapsen huolto- ja tapaamisoikeussopimuksia ja elatussopimuksia. Lastenvalvoja antaa neuvoja ja ohjausta lapsen saaneille avopareille ja eroamassa oleville avo/aviopareille, joilla on alaikäisiä lapsia. Lastenvalvoja työskentelee yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa.

Lastensuojelu

Perusturvajohtaja, puh.  0400-744 306
Sosiaalityöntekijä, puh. 06-2207 254 tai 045-1321 593

Lastensuojelu jakaantuu perhe- ja yksilökohtaiseen lastensuojeluun sekä ennaltaehkäisevään lastensuojeluun, jota tehdään yhteistyössä päivähoidon, koulun ja muiden lasten kanssa toimivien tahojen kanssa.

Lastensuojelun menetelmiä ovat avohuollon tukitoimet, kuten ohjaus ja kotikäynnit, päivähoitopaikan tai kotipalvelun järjestäminen. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään tukihenkilö tai -perhe nuorelle, ja tarvittaessa sijoitetaan lapsi hoitoon kodin ulkopuolelle sekä valvotaan sijoitettujen lasten olosuhteita. Sosiaalityöntekijä osallistuu oppilashuoltoryhmän toimintaan.