Päihdehuolto

Päihdehuolto

Sosiaalityöntekijä 045-1321 593

Sosiaalipalveluna tarjotaan päihdehuoltolain mukaiset päihdepalvelut asukkaille. Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Päihteiden ja huumeiden ongelmakäytön ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi tarjoamme mm. neuvontaa, tukea, taloudenhallinnan tukitoimia, laitoskatkaisua ja -kuntoutusta.

Katkaisuhoito toteutetaan Vaasan katkaisuhoitoasemalla.

Pitempiaikainen laitoshoito tapahtuu esim. Kankaanpään A-kodissaVaasan päihdekuntoutusyhteisössä tai Lapuan Minnesota Oy:ssä  sosiaalitoimesta saatavalla maksusitoumuksella.

Ruotsinkielisille tarjotaan hoitoa Maalahden Pixne-klikallapixnekliniken@malax.fi jonne päihdeongelmainen voi hakeutua itse ilman sosiaalitoimistosta saatavaa maksusitoumusta.

Lisätietoja saa perusturvatoimistosta ja terveyskeskuksesta.