Sosiaalityö

Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 18 §:ssä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilön ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta.

Sosiaalityön palvelut ovat käytettävissäsi, kun
• tarvitset tietoa palveluista ja etuuksista
• perhe-elämässäsi on ristiriitatilanteita
• tarvitset neuvoa ja apua kasvatuskysymyksissä
• elatus- ja huoltosopimuksen teko on ajankohtaista
• lapsi, nuori tai perhe on avun tarpeessa
• taloudellinen tilanne on umpisolmussa
• tarvitset apua päihdeongelmissa

Sosiaalitoimi

Sosiaalitoimen toiminta-ajatuksena on edistää yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Toimialaan kuuluu sosiaalihuolto, lähinnä yksilöön ja perheeseen kohdistuvat sosiaalipalvelut ja avustukset. Sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä huolehtii perusturvalautakunta.