K5

K5

Mielenterveystalo www.mielenterveystalo.fi  on kaikille avoin palvelu, joka tarjoaa tietoa aikuisten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä itsehoito-ohjeita. Tämän lisäksi nettipalvelua täydennetään koko ajan mielenterveyteen liittyvistä alueellisista ja valtakunnallisista palveluista. Palvelun tavoitteena on auttaa mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisyssä sekä helpottaa tarvittaessa hoitoon hakeutumista ja palveluiden löytymistä. Aikuisten mielenterveystalossa tarjotaan esimerkiksi konkreettisia työkaluja mielen hyvinvointiin.