Palveluasuminen ja laitoshuolto

Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti. Palveluasumista ei myönnetä, jos henkilö on laitoshoidon tarpeessa.

Palveluasumiseen kuuluvat vaikeavammaiselle sopiva asunto sekä asumiseen liittyvät yksilöllisesti suunnitellut palvelut. Asunto voi olla palvelutalossa tai palveluasuminen voidaan järjestää myös henkilön omassa kodissa.

mariakoti@kaskinen.fi  

Laitoshuolto

Laitoshuollolla tarkoitetaan hoidon, ylläpidon ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä jatkuvaa hoitoa antavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä.

Laitoshuoltoa annetaan henkilölle, joka tarvitsee apua, hoitoa tai muuta huolenpitoa, jota ei voida tai ei ole tarkoituksenmukaista järjestää hänen omassa kodissaan muita sosiaalipalveluja hyväksi käyttäen.

 

http://www.eskoonpalvelukeskus.fi

http://www.Karkulla.fi