Vammaispalvelu

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet

Perusturvajohtaja, puh. 0400-744306
Kuljetuspalvelut: sosiaalityöntekijä puh. 045 1321593

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia haettaessa tulee liitteeksi toimittaa lääkärintodistus, josta selviää hakijan vammaisuus.

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille:

  • Kuljetuspalvelut
  • Asunnon muutostyöt
  • Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
  • Palveluasuminen
  • Tulkkipalvelut

Kunnan talousarvioon varaamien määrärahojen puitteissa järjestetään palveluita ja taloudellisia tukitoimia:

  • Korvaus henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta
  • Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
  • Sopeutumisvalmennus
  • Tuki erityisravintokustannuksiin
  • Tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin.