Talousjohtaja Ekonomidirektör

Tule idylliseen, merelliseen Kaskisten kaupunkiin!
Kaskisten kaupunki julistaa haettavaksi vakinaisen
TALOUSJOHTAJAN VIRAN
Talousjohtaja vastaa taloudellisesta suunnittelusta ja kehittämisestä kaupungissa.
Talousjohtajan keskeisiä tehtäviä on budjetoinnista, tilinpäätöksestä, riskienhallinnasta sekä hankintojen koordinoinnista vastaaminen. Kirjanpito on ulkoistettu alueelliselle palveluyhtiölle.
Talousjohtaja vastaa laskentatoimen järjestämisestä ja kehittämisestä kaupungissa sekä kaupungin tietohallinta-asioista.
Talousjohtajan tehtäviin tullaan nykyisen hallintojohtajan jäädessä eläkkeelle liittämään hallintojohtajan tehtävät, jolloin virasta tulee yhdistelmävirka talous- ja hallintojohtaja.
Hallintojohtajan tehtäviin kuuluu kaupunginhallituksen valmistelutehtäviä, kunnanhallituksen ja -valtuuston sihteerin tehtävät sekä vastuu henkilöstöhallinnosta ja arkistoinnista. Hän on myös kaupungin KT-yhteyshenkilö (palkka-asiamies).
Talous- ja hallintojohtaja on talous- ja hallinto-osaston esimies ja kaupungin johtoryhmän jäsen. Hän toimii myös kaupunginjohtajan sijaisena.
Haettavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, riittävää alan työkokemusta talouteen ja julkishallintoon liittyvissä tehtävissä sekä johtamiskokemusta.
Hyvä kuntatalouden ja keskeisen kuntalainsäädännön tuntemus, sekä kokemus kunnan yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä luetaan eduksi.
Ammatillisen osaamisen lisäksi arvostamme joustavuutta työajoissa ja -tehtävissä, kykyä hallita laajoja kokonaisuuksia sekä valmiutta omaksua uusia asioita. Odotamme valittavalta johtamisosaamista, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja, näkemyksellistä kehittämisotetta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.
Kielitaitovaatimuksena on molempien kotimaisten kielten hyvä hallinta. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti, hakijat voivat esittää myös oman palkkatoivomuksensa. Ennen valinnan vahvistamista valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärin-lausunto terveydentilastaan.
Virka täytetään 1.6.2021 lähtien. Koeaika on 6 kk.

Avustamme tarvittaessa asunnon haussa.
Kaupunginhallitukselle osoitetut hakemukset pyydetään lähettämään 5.3.2021 klo 15 mennessä ensisijaisesti sähköisesti kuntarekry.fi-palvelun kautta (hakusana Kaskinen) tai sähköpostitse osoitteeseen info@kaskinen.fi. Postitse osoitteella: Kaskisten kaupunginhallitus, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen. Lisätietoja antaa tarvittaessa kaupunginjohtaja Minna Nikander, puh. 0400-868780, hallintojohtaja Margit Kaseva, puh. 040-8617251, etunimi.sukunimi@kaskinen.fi ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Carl-Gustav Mangs, puh. 040-5023446.
Kaskisten kaupunginhallitus