Valitut valtuutetut ja varavaltuutetut vertausluvuittain