Vanhan alakoulun vahinkotavaran lahjoittaminen yhdistyksille

Vanhan alakoulun vahinkotavaran lahjoittaminen yhdistyksille

Vanhalla käytöstä poistetulla alakoululla (Sulkukatu 10) on kiinteistön homevaurion takia käytöstä poistettua irtaimistoa, kuten huonekaluja ja soittimia, jolla saattaa vielä olla käyttöarvoa. Sivistyslautakunta tarjoaa tätä vahinkotavaraa maksutta kaskislaisille yhdistyksille ja niihin rinnastettavissa oleville yleishyödyllisille yhteisöille, joiden toiminta on Kaskisissa. Sivistyslautakunta tarjoaa vanhalla alakoululla olevaa homevaurioista vahinkotavaraa (Sulkukatu 10) maksutta Kaskisissa toimiville rekisteröidyille yhdistyksille tai muille yleishyödyllisille yhteisöille, joiden toiminta on Kaskisissa. Vahinkotavara tarjotaan puhdistamattomana, ja vastaanottaja sitoutuu siihen, että sitä ei tarjota jatkomyyntiin. Yhdistyksille tarjotaan mahdollisuus käydä vanhalla alakoululla merkitsemässä tavarat, joista he ovat kiinnostuneita. Mikäli samalla esineellä on monta ottajaa, saaja arvotaan. Yhdistysten tulee ilmaista kiinnostuksensa katsoa tarjolla olevaa tavaraa 31.10.2019 klo 15 mennessä osoitteeseen sivistys@kaskinen.fi

Koska tavaroiden katselmusta on mahdollista järjestää vain pienelle joukolle kerrallaan, sivistysosaston kanslisti (sivistys@kaskinen.fi) sopii jokaiselle yhdistykselle oman ajan tavaroiden katsomiseen määräajan jälkeen.