Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja esiopetukseen

Uuteen elokuussa 2020 valmistuneeseen Päiväkoti Ankkuriin etsitään varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Päiväkoti Ankkuri on 60-paikkainen päiväkoti, ja se sijaitsee merellisessä ympäristössä, Kaskisten saarikaupungissa Pohjanmaan rannikolla.

Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikaisen toimen ajalle 1.8.2021-31.5.2022. Kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) §28 tai §75 mukaisesti.

Palkkaus ja palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES: n mukaan (05VKA054). Tehtävässä noudatetaan viiden kuukauden koeaikaa. Määräaikaisuuden peruste: henkilöstön tarve esiopetusryhmissä arvioidaan uudelleen toimintakaudelle 2022-2023.

Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annettu lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/ 1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote, sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Koska toimi on kaksikielisessä Päiväkoti Ankkurissa, toimeen valitulta edellytetään seuraavaa kielitaitoa: yksi kotimainen kieli (suomi, ruotsi) äidinkielenä tai sitä vastaava kielitaito, toisen kotimaisen osalta tyydyttävä suullinen ja kirjallinen kielitaito.