Varhaiskasvatuksen opettaja

Uuteen elokuussa 2020 valmistuvaan Päiväkoti Ankkuriin etsitään varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Päiväkoti Ankkuri on 60-paikkainen päiväkoti, ja se sijaitsee merellisessä ympäristössä, Kaskisten saarikaupungissa Pohjanmaan rannikolla.

Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi määräaikaisen suomenkielisen esiopettajan viran Päiväkoti Ankkurissa. Virka täytetään 1.8.2020-31.5.2021. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 6. luvun mukaisesti. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 75§ henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat.
Palkkaus ja palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES: n mukaan (05VKA044). Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/ 1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote, sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koska toimi on kaksikielisessä Päiväkoti Ankkurissa, toimeen valitulta edellytetään seuraavaa kielitaitoa: suomi äidinkielenä tai sitä vastaava kielitaito, toisen kotimaisen osalta tyydyttävä suullinen ja kirjallinen kielitaito.