Varhaiskasvatusmaksuista vapautus

Hyvät varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten huoltajat. Sivistyslautakunta on kokouksessaan 19.3. päättänyt, että korona-pandemian aikana varhaiskasvatusmaksua ei peritä, jos huoltajat järjestävät lapsen päivähoidon itse. Sivistyslautakunnan päätös tiedoksenne:

SIL 14 §    Varhaiskasvatusmaksuista vapauttaminen korona-pandemian aikana.

Varhaiskasvatusmaksut noudattavat lakia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016, jonka 4§ mukaan kuukausimaksu voidaan periä korkeintaan 11 kuukauden aikana. Kaskisissa tätä on sovellettu niin, että huoltaja on voinut ilmoittaa lapsen lomasta 2 viikkoa ennen, ja jokainen kokonainen lomaksi merkitty poissaolo on hyväksytty maksuttomaksi viikoksi. Kunnassa on myös annettu maksuttomia viikkoja laissa vaaditun neljän viikon yli, mikäli huoltajilla on ollut mahdollista järjestää lapselleen pidempi loma-aika. Tällä on kannustettu huoltajia antamaan lapsilleen lomaa varhaiskasvatuksesta sekä mahdollistettu henkilökunnan vuosilomien järjestäminen ilman ulkopuolisia sijaisia.

Koronapandemian vuoksi OKM on Valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa 18.3. tiedottanut, että ministeriö suosittaa varhaiskasvatusmaksuista vapauttamista ajalle, jolloin varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen hoito on järjestetty muulla tavoin huoltajien toimesta. Asian ratkaiseminen kuuluu vallitsevan lainsäädännön nojalla kunnalle.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää ottaa asian ylimääräisen asiana käsittelyyn ja päättä että korona-pandemian vuoksi vallitsevan poikkeustilan aikana varhaiskasvatusmaksuja ei peritä niiltä kokonaisilta viikoilta, kun lapsi on ennalta ilmoitetusti poissa varhaiskasvatuksesta kokonaisia viikkoja. Kahden viikon ilmoitusaikaa ei sovelleta. Lapsen sairastaessa sovelletaan 9§, laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Poikkeustilan jälkeen astuu jälleen voimaan käytäntö, että lapsen loma-ajat on ilmoitettava kahta viikkoa ennen maksuttoman viikon saamiseksi. Tästä tiedotetaan varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten huoltajia erikseen.

Sivistyslautakunta

päätti hyväksyä päätösehdotuksen.