Vierasvenesatamaan haetaan hoitajaa

Kaskisten kaupunki hakee vierasvenesatamaan vuokraajaa tarjousten perusteella. Kaupunki antaa vierasvenesataman vuokralle pääosin nykyisessä kunnossa.

Vierasvenesataman kuukausivuokra on 100 euroa. Vuokraa maksetaan kesä-elokuulta (3 kk).
Vuokralainen vastaa kohteen käyttö- ja ylläpitokuluista (mm. vesi/jätevesi, jätehuolto, energia, sähkö) sekä normaalista käytöstä johtuvista korjaus- ja kunnossapitotöistä. Vuokralainen vastaa myös tilojen lisäkalustamisesta sekä oman toimintansa vaatimista kone-, laite- ym. investoinneista ja niihin liittyvistä korjauksista ja huolloista sekä alueen kunnossapidosta, ympäristön siisteydestä. Vuokralainen vastaa myös toimintaan liittyvistä vakuutuksista, viranomaisluvista ja -tarkistuksista.

Tarjouksen tekijän voi tutustua kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Yhteyshenkilönä toimivat hallintojohtaja Margit Kaseva, puh. 040-8617251 ja tekninen johtaja Jarmo Latikka.

Vuokrasopimus tehdään 2 vuodeksi, jonka jälkeen sitä on mahdollista jatkaa vuoden optiolla. Uuden toimijan on aloitettava viimeistään 1.5.2019 tai sopimuksen mukaan. Aukioloajat min. kesäkuu-elokuu. Vuokralainen ei voi siirtää vuokrasopimuksen vuokraoikeutta kolmannelle osapuolelle. Vierasvenesatamaa ei saa käyttää muuhun kuin vierasvenesatamatoimintaan. Liittyen tähän toimintaan voidaan kuitenkin järjestää esim. yleisölle ja matkailijoille suunnattuja musiikkitilaisuuksia.
Irtisanomisaika on molempien osapuolten osalta kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä koskien seuraavaa vuotta. Vuokrasopimus tehdään osapuolten välillä ennen toiminnan alkamista. Kaupunki voi välittömästi irtisanoa sopimuksen mikäli sovittuja aukioloaikoja ei noudateta tai vierasvenesataman hoitoa laiminlyödään.

Sesongin päättyessä vuokralainen sitoutuu antamaan kaupungille tilaston vierasvenesatamassa yöpyneiden veneilijöiden määrästä.

Tarjoukset pyydetään jättämään 11.1.2019 klo 15 mennessä osoitteella Kaskisten kaupunki, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen merkillä Vierasvenesatama. Kaskisten kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.