Virheellisten vesilaskujen korjaus

Alkuvuoden 2024 vesilaskujen perusmaksuissa on tapahtunut virhe, jossa laskutusperusteena on ollut aiemman hinnaston mukainen pistejärjestelmä.
Näiden vesilaskujen osalta virhe tullaan korjaamaan vuoden 2024 toisen vesilaskun yhteydessä siten, että nyt peritystä vanhaan pistejärjestelmään perustuvasta puhtaan veden ja jäteveden perusmaksuista tullaan vähentämään voimassa olevan hinnaston 20 mm mittarikoon mukaiset vastaavat perusmaksut ja tämä erotus hyvitetään vuoden 2024 toisessa vesilaskussa.