Yksinyrittäjän koronatukea voi hakea vielä

Yksinyrittäjille voidaan myöntää tukea toiminnan tasapainottamiseksi COVID-19-epidemiatilanteessa (jatkossa nimitys koronaepidemia). Tuki on 2000 euron kertakorvaus, joka voidaan myöntää yksinyrittäjän kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välisenä aikana.

Tuen tarkoitus on saada yksinyrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle epidemian aikana ja sen jälkeen. Tuki voidaan myöntää yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneita kustannuksia varten, esim. yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden vuokrakustannuksiin sekä kirjanpito- ja muihin toimistomenoihin, ei kuitenkaan yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa varten.

Avustuksen myöntämisen edellytykset ovat, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen, ja että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Kaskisten kaupunki vastaanottaa yritysten tukianomukset, antaa päätöstä koskevan lausunnon, päättää myönnettävistä toimintatuista valmistelun pohjalta ja maksaa tuet.

Haku on avoinna 30.9.2020 asti, hakemus täytetään Kaskisten kaupungin verkkosivuilla.

Hakemus ja lisätiedot löytyvät täältä:

Lomakkeeseen >>