24.3.2021 Covid-19 -vaccin

Reservering av vaccineringstid för Kaskö hälsocentrals kunder:

Coronavaccinet ges på den hälsocentral, där man är anmäld som kund. Anmäl dig till vaccinationskön till den hälsostation, där du är kund. T.ex. bor i Kaskö, men har valt Närpes hälsocentral, får vaccinet i Närpes. Andra kommuners invånare, som valt Kaskö hälsovårdscentral som hälsocentral, får sitt vaccin i Kaskö. Ifall du inte bytt hälsocentral, och bor i Kaskö, får du vaccinet enligt kommunen du bor i, alltså Kaskö.

Du kan anmäla att du vill ta vaccinet:

Måndagar och torsdagar kl 13-15 tel. 045 232 2200

Tisdagar kl. 13-16 tel. 045 232 2200 eller via länken med webblanketten:

link.webropol.com/s/koronarokote-coronavaccin

Läget veckorna 12-13:

Vaccin ges just nu åt de som vill över 70 år och i åldersordning uppifrån och ner. Ifall du är över 71 år, och inte ännu fått det första coronavaccinet, ber vi dig anmäla dig till vaccinationskön per telefon eller via webblanketten. 70-åringar ber vi för tillfället att anmäla sig till vaccinationskön endast via webblanketten. Dessutom de som hör till riskgrupp 1 under 70 åriga kan ringa till hälsocentralen och anmäla sig till vaccinationskön.

Alla hälsocentralens kunder kan anmäla sig via länken på nätet, men om du inte hör till grupperna nämnda här ovanför, ber vi er undvika förfrågningar om vaccin via telefon.

Du kan kolla om du hör till en riskgrupp här

https://thl.fi/.../vaccinationsordning-for-personer-som...