Ammattimies/Yrkesman

Befattning som yrkesman

Yrkesman sökes till befattning med tillsvidare anställning till Kaskö stads tekniska avdelning.
Behörighetskrav är lämplig yrkesutbildning (fastighetsskötare, husbyggare, utbildning i el- eller VVS-branschen) samt tillräcklig arbetserfarenhet. Dessutom förutsätts tillräckliga kunskaper i finska eller svenska.
Arbetsuppgifterna innefattar:
- snöarbeten och förebyggande av halka på stadens gatuområden
- skötsel av grönområden
- underhållssarbeten av vattentjänster
- underhållsarbeten och skötsel av fastigheter
- arbetsuppgifterna kommer möjligtvis att innefatta fastighetsdejour
- dejourering av fastighetsområden, vattenverkets områden samt uteområden


Uppgiften förutsätter bla. följande egenskaper:

- yrkesutbildning (fastighetsskötare, husbyggare, el- eller VVS)
- tillräckliga kunskaper i finska eller svenska
- B-körkort
- gällande tillståndskort bör följande vara i kraft; arbetssäkerhet, heta arbeten, elarbetssäkerhet samt vattenarbeten (avgiftsfri skolning för kort som krävs)
- bra inställning och initiativförmåga

Anställningsvillkor och lön enligt TS (5 01 04 01 8), uppgiftsrelaterad lön är 1 952, 13 € / mån, prövotid 6 mån. Sökanden har möjlighet att framföra löneanspråk.
Innan befattningen emottages bör den valda uppvisa godtagbart hälsointyg samt brottsregisterutdrag.
Tilläggsuppgifter av byggnadsingenjör Niko Kujala, tel. 040-6201510, förnamn.efternamn@kaskinen.fi
TIDIGARE ANSÖKNINGAR BEAKTAS!