Ändrade mötestider

Stadsfullmäktige sammanträder 16.10. kl. 18 och 11.11. kl. 18 (30.10. och 7.11. inhiberas).