Anmälan om uppsägning av muntliga avtal

För att effektivera avtalsförvaltningen och öka kostnadseffektiviteten säger Kaskö stad upp alla sina muntliga avtal att upphöra 31.12.2018. Önskar en avtalspart till ett muntligt avtal fortsätta sitt avtalsförhållande med Kaskö stad efter ovan nämnda datum, bör hen kontakta Kaskö stad skriftligen (postadress: Kaskö stad, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö eller e-postadress: info@kaskinen.fi) senast 30.11.2018.

Kaskö, 23.8.2018

Kaskö stad