Anmälning till förskolan och ansökan om dagvårdsplats

ANMÄLNING TILL FÖRSKOLAN

Anmälning till förskolan för läsåret 2020-2021 börjar 15.1.2020 och slutar 28.2.2020.
Ansökningsblanketten finns på adressen www.kaskinen.fi. Den kan också hämtas från biblioteket (Hamngatan 18) eller från daghemmet Ankaret (Slussgatan 10). Blanketten returneras under adressen Daghemmet Ankaret, Slussgatan 10, 64260 Kaskö.
På samma blankett kan man komplettera ansökan om förskoleundervisning med ansökan om dagvård, om familjen behöver tilläggsvård på morgonen före förskoledagen och/eller efter förskolan.
Förskoleundervisningen börjar i augusti, vecka 33 och slutar i maj, vecka 22. Bildningsnämnden besluter om exakta undervisningsdagar och semestrar i början av år 2020.

 

ANSÖKAN OM DAGVÅRDSPLATS

Dagvårdsplatser kan sökas året om. Plats ska sökas senast 4 mån före vårdbehovet. I specialfall kan dagvårdsplats ordnas snabbare: t.ex. om föräldern får arbete eller studieplats.
För närvarande är Daghemmet Ankaret samt familjedagvården fullsatta. Därför är det viktigt att ni anmäler ert barn till småbarnspedagogiken på förhand genast när ni känner till vårdbehovet. Ni kan t.ex. meddela barnets vårdbehov preliminärt redan ett år eller sex månader på förhand och specificera vårdtiderna i en närmare ansökan då vårdbehovet närmar sig. På detta sätt kan vi skaffa tillräckligt med personal för ordnande av barnets småbarnspedagogik.
Ansökningsblanketten finns på adressen www.kaskinen.fi. Den kan också hämtas från biblioteket (Hamngatan 18) eller från Daghemmet Ankaret (Slussgatan 10). Blanketten returneras under adressen Daghemmet Ankaret, Slussgatan 10, 64260 Kaskö.

Tilläggsuppgifter: paivakoti@kaskinen.fi
 

Bild: Pixabay