Ansökan till småbarnspedagogiken

Bästa vårdnadshavare, är ditt barn i behov av småbarnspedagogik? Nu är en bra tid att sända ansökan till oss, ifall ni önskar en plats inom småbarnspedagogiken i augusti 2023. Platsen till småbarnspedagogiken ansöks om via Kaskö stads websida:

https://kaskinen.fi/sv/smabarnspedagogik-och-utbildning/smabarnspedagogik/blanketter

Ansök om en plats inom småbarnspedagogiken senast fyra månader innan barnet behöver platsen eller genast då du vet att barnet kommer att behöva småbarnspedagogik.

Ifall behovet av småbarnpedagogik är brådskande, oförutsebar och beror på att man fått arbete, studier eller skolning, bör platsen sökas så fort som möjligt. Fyll i ansökan dock senast två veckor före önskad start i småbarnspedagogiken.

Välkommen till småbarnspedagogiken!