Använd mask på biblioteket

Bästa bibliotekets kunder!

P.g.a coronaviruspandemin ber vi vår över 15-åriga kunder att använda ansiktsmask. Besök biblioteket endast som frisk, kom ihåg god handhygien och säkerhetsavtsåndet. 

Vi ber vår kunder också att använda låneautomaten i första hand när ni besöker biblioteket. 

 

Kaskö stadsbibliotek