BAKNINGSKLUBB

DU 7-12 åring som är intresserad av att baka eller laga mat.

På ungdomsgården börjar en bakningsklubb på måndagar från 6.9.2020 kl. 16.00-18.00. Klubben är för både flickor och pojkar.

Som ledare fungerar Pirjo Nylund. Vi tar hänsyn till specialdieter.

Tilläggsinformation Pirjo Nylund, 0407519404.