Barnskötare inom småbarnspedagogik, förskolan

Vi söker personal till det nya Daghemmet Ankaret, somhar blivit färdigt i augusti 2020. Daghemmet Ankaret är ett daghem med 60 platser, som är beläget i havsnära omgivning i östaden Kaskö vid Österbottens kust.

Bildningsnämnden lediganslår befattningen som barnskötare inom småbarnspedagogik för tiden 1.8.2021-31.5.2022.

Behörighetskraven bestäms enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) § 28 eller § 75. Avlöning samt övriga villkor bestäms enligt AKTA (05VKA054). För uppgiften gäller fem månaders prövotid. Grunderna till tidsbegränsad anställning: personalens behov vid förskoleundervisningsgruppen bedöms på nytt för verksamhetsperioden 2022-2023.

Den som väljs till befattningen bör före mottagandet av befattningen enligt lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002), förete ikraftvarande brottsregisterutdrag enligt brottsregisterlagen (770/ 1993) 6 § mom. 2, samt ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Eftersom befattningen är vid det tvåspråkiga daghemmet Ankaret, krävs av den som väljs till befattningen följande språkkunskaper: ett inhemskt språk som modersmål (finska, svenska) eller motsvarande språkkunskap, i det andra inhemska tillfredställande språkkunskap att uttrycka sig i tal och skrift.