Begäran om anbud

Begäran om anbud

Kaskö tekniska avdelning begär anbud på

MAT TRANSPORTER

Från centralköket till daghemmet och skolan.

-vardagar under tiden 1.2.-30.8.2020

-transport från centralköket kl 10.15, utdelning till daghemmet och skolan.

-hämtning av disk från skolan och daghemmet kl 12.30, transport till centralköket.

-i första hand önskas att transporten sker med paketbil.

 (möjlighet att använda stadens mat-transportbilkärra)

Anbuden bör lämnas in senast 24.1.2020 klo 15.00.

Anbuden bör inlämnas till e-postadressen thomas.gronlund@kaskinen.fi eller

till Kaskö stad, tekniska avdelningen, Bladhska vägen 44-46 D 18, 64260 Kaskö

Tilläggsuppgifter ger kökets förman Pia Salo tel 0400 868 784