Begränsningsåtgärder inom bildningsväsendet i Kaskö med anledning av coronaepidemin

Eftersom coronaepidemisituationen inom Vasa sjukvårdsdistrikt är i den s.k. upptrappningsfasen har vår tjänsteläkare Peter Riddar, som ansvarar för våra infektionssjukdomar, gått ut med en stark rekommendation om att alla onödiga evenemang borde inställas. Ärendet har idag diskuterats i Kaskös coronaberedskapsledningsgrupp.           

Utgående från denna diskussion besluts om följande tillfälliga begränsningar i bildningsavdelningens verksamhet under tiden 7-25.10.2020, varefter situationen bedöms på nytt.               

  • Medborgarinstitutets verksamhet avbryts     
  • Idrottshallen, gymmet och ungdomsgården stängs
  • Evenemangen för ungdomar/skolelever som planerats för höstlovsveckan annulleras
  • Utomstående besök vid daghemmet förbjuds; gäller även terapeuter.

I offentliga utrymmen gäller en rekommendation om användning av ansiktsskydd. Detta gäller även biblioteket.
I daghemmet bör föräldrarna till barnen använda ansiktsskydd när de hämtar barnen till eller från daghemmet.

Om du har symtom ska du kontakta hälsovårdscentralen. Om du är sjuk ska du inte besöka offentliga utrymmen.

Kom ihåg säkerhetsavståndet om 1 - 2 meter till dina medmänniskor och sköt om din handhygien.