Beslut om att begränsa användningen av fyrverkeri på Österbottens räddningsverks område

Beslutet hittas 

här i pdf form