Bildningsavdelningen öppnar sin verksamhet igen

Kaskö Stads coronaledningsgrupp har på mötet 11.11.2020 linjerat, att bildningsavdelningens service öppnas från och med måndag 16.11.2020 enligt följande:

  • Kaskö medborgarinstituts kursverksamhet fortsätter för alla kurser.
  • Kaskö Stads ordnade barn- och ungdomsverksamhet öppnas alla kurser.
  • Konditionssalen öppnas, maximi fem motionärer åt gången.
  • Idrottshallen öppnas begränsat för gruppidrott under tiden 16.-29.11., tillåts maximi tio personers grupper, inklusive gruppdragare/tränare. Denna begränsning gäller inte utbildnings- och kursverksamhet som ordnas av Kaskö Stad.
  • Enligt hälsovårdsmyndighetens rekommendationer flyttas hallturer så, att det inte uppstår kontakt mellan de olika grupperna när turerna byts. Kaskö Stads idrottsväsende är direkt i kontakt med de tredje sektorns aktörerna, som hallturerna bör flyttas.
  • Personskydd används i alla förflyttningsskeden i idrottshallen: då man kommer in, i omklädningsrummet, när man förflyttar sig från ett ställe till ett annat och när man avlägsnar sig – med andra ord vid alla tillfällen utanför motionsprestationen.
  • Enlig Vasa sjukvårdsdistrikts anvisningar förutsätts att vid all gruppidrott gås en granskningslista igenom.

 

I all verksamhet uppföljs rekommendationerna som gäller i Vasa sjukvårdsdistrikt: noggrann handhygien, säkerhetsavstånd samt maskrekommendation.

Kaskös coronaledningsgrupp fortsätter rekommendationen, att inte ordna privata tillställningar över 10 personer till 29.11.2020. Kaskö coronaledningsgrupp har linjerat efter att ha hört med områdets ledande hälsomyndighet, och målet är att säkra och hålla den hittills lugna situationen i Kaskö under coronaepidemin.