Bildningsavdelningens coronarestriktioner från 21.12.2020

Inom bildningsväsendet i Kaskö gäller fr.o.m måndag 21.12.2020 följande restriktioner:

  • I idrottshallen tillåts max tio personers grupper, ledaren/tränaren medräknad.
  • Enligt hälsovårdsmyndighetens rekommendation fortsätter vi att flytta hallturerna så att det inte uppstår kontakter mellan de olika grupperna vid turbytena.
  • Personskydd används vid alla förflyttningstillfällen: vid ankomst, i omklädningsrummet, då man förflyttar sig från ställe till ställe och när man avlägsnar sig – med andra ord vid varje tillfälle förutom själva idrottsprestationen.
  • Vid all gruppidrott förutsätts att man använder granskningslistan enligt Vasa sjukvårdsdistrikts instruktioner. Idrottsklubbarna behåller själva granskningslistorna, men kvitterar efter varje träning, att granskningslistorna är omskötta.
  • Maximi fem motionärer samtidigt i konditionssalen.

Dessutom för de andra tjänsterna:

Kaskö medborgarinstituts barn- och ungdomskurser under julveckorna ordnas enligt planerat.

I all verksamhet följer vi rekommendationerna som gäller inom Vasa sjukvårdsdistrikt: noggrann handhygien, säkerhetsavstånd samt maskrekommendation.